Valtioneuvosto tarkensi 1-3 luokkien lähiopetusta koskevaa linjausta

20.03.2020 14:30

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Valtioneuvosto on muuttanut asetuksen linjausta 20.3.2020 siten, että vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Iitin kunta lähettää Wilman kautta 1-3 luokkien oppilaiden vanhemmille kyselyn opetuksen tarpeesta ja tiedottaa tämän jälkeen vanhempia suoraan opetusjärjestelyistä.

Koululainen reppu selässä