Uuden päiväkodin toiminnallisen suunnittelun työryhmä on aloittanut toimintansa!

01.03.2019 14:21

Kategoria: Varhaiskasvatus

UUDEN PÄIVÄKODIN TOIMINNALLISEN SUUNNITTELUN RYHMÄ ALOITTI!

Pikku-Vieterin päiväkodin toiminnallisen suunnittelun ryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 28.2.2019.  Työryhmän jäsenet:

- Sanna Kangas, koulutuslautakunnan edustaja, pj

- Pia Harmokivi, sivistystoimenjohtaja, sihteeri

- Riitta Tuomala, koulutuslautakunnan edustaja

- Erika Räikkönen, päiväkodinjohtaja

- Salme Saari, päivähoidonohjaaja

- Laura Helminen, varhaiskasvatuksen henkilöstön edustaja

- Taina Kaunonen, varhaiskasvatuksen henkilöstön edustaja

- Leila Ylitalo, varhaiskasvatuksen henkilöstön edustaja

- Essi Salminen, vanhempien edustaja

- Harri Nuutinen, vanhempien edustaja

 

Työstämme Pikku-Vieterin toimintaa seuraavan vuoden ja viiden kuukauden ajan vanhempien ja lasten esiin nostamilla painopisteillä:

Vanhempien esiin nostamat painopisteet:

1. Metsän, luonnon ja liikkumisen hyödyntäminen Pikku-Vieterissä
2. Kodinomaisuuden, yksilöllisyyden ja kiireettömyyden varjeleminen suuressa päiväkodissa
3. Lasten ja vanhempien jatkuva osallistuminen toiminnan suunnitteluun
4. Varhaiskasvatuksen riittävä resurssointi -> tavoitteena laadukas varhaiskasvatus
5. Viestinnän tehostaminen ja monipuolistaminen

Lasten esiin nostamat painopisteet:

1. Kivat kaverit
2. Metsä, puut, eläimet
3. Piha ja leikkivälineet

Työryhmä pohti ensimmäisessä tapaamisessa muun muassa

- Miten opimme tutkimaan ja katsomaan lasta niin, että löydämme hänen omat vahvuutensa? Miten siirrymme siis ”diagnoosista dialogiin – arvioinnista arvostamiseen”?

- Miten opetamme lapsen nauttimaan itsestään ja elämästään? Miten autamme häntä löytämään hyvinvoinnin ja onnellisuuden taidot?

- Miten olemme aikuisina ja omien järjestelmiemme vankeina riistämättä liikaa lapsesta hänen upeuttaan ja itsekehuaan? Miten näytämme lapselle, että iloitsemme hänestä?

Voit ottaa yhteyttä ryhmän jäseniin kysyäksesi asioita tai esittääksesi ideoita ja kehittämisehdotuksia!

Sihteeri Pia

varhaiskasvatus