Työnantajille

Iitin kunnan työllisyyspalvelut toimivat yhteistyössä julkisten palveluiden, yritysten, yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa. Yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi työkokeilu, palkkatukityöllistäminen tai oppisopimus.

Palvelu tarjoaa iittiläisille yrityksille, yhdistyksille sekä järjestöille tukea henkilöstötarpeiden ratkaisemiseksi, kuten tiedottaminen työnantajien palveluista ja palkkaustukimuodoista sekä avustaminen rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Yhteistyö käynnistyy sopimalla tapaaminen työllisyyskoordinaattorin kanssa.

Yhteystiedot

Tanja Tuomi
Työllisyyskoordinaattori

Nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitettu kunnan tuki iittiläisille yrityksille

Iitin kunta myöntää tukea iittiläisille yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät 17–29-vuotiaita iittiläisiä nuoria, koululaisia, opiskelijoita tai koulunsa päättäneitä nuoria. Työajan on oltava keskimäärin vähintään 30 h / vko. Jos tuntimäärä ei täyty, tukea ei makseta kyseiseltä viikolta. Tuen suuruus on 60 euroa /vko, ja tukea on mahdollista saada kuuteen viikkoon asti eli 360 euroa. Työnantaja hakee tukea etukäteen.

Lomakkeita saa kunnan kirjastosta sen aukioloaikoina tai sen voi tulostaa Iitin verkkosivuilta. Lomake tulee palauttaa viimeistään 31.5.2024 sähköisesti tai postitse. Lisäksi työnantajan tulee toimittaa tilinauha maksetusta palkasta 29.9.2024.

Takarajat ylittäneitä hakemuksia/tilinauhoja ei huomioida.

Hakemuslomakkeen palautus

Iitin kunta / henkilöstöhallinto
PL 32, 47401 Kausala

tai sähköisesti

Hanna Herranen:
hanna.herranen@iitti.fi


Jaa sivu eteenpäin