Kesätyöseteli

Iitin kunta tukee nuorten oma-aloitteista kesätyöllistymistä 200 euron arvoisella kesätyösetelillä. Seteli taataan jokaiselle 15–16-vuotiaalle iittiläiselle, joka on täyttänyt ennen työn aloittamista 15 vuotta, eikä ole täyttänyt 17 vuotta ennen työsuhteen päättymistä.

Ohjeet nuorelle

Nuoren tulee etsiä kesätyö itse. Työpaikka voi olla Iittiin rekisteröitynyt yritys tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa työajan kertymän ollessa 30 h/vko. Työsuhteesta on tehtävä kirjallinen työsopimus ja maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen sekä nuoren henkilön palkkaamista määrittelevän lain mukainen palkka. 

Ohjeet työnantajalle

Kunta maksaa työnantajalle kesätyöllistämisestä 200 euroa työllistämistukea seteliä vastaan. Kunnan tuki voi kattaa enintään 50 % palkkakustannuksista sisältäen pakolliset sosiaalikulut. 

Kesätyösetelin arvoa lunastaessa on työnantajan lähetettävä kesätyöseteli, työsopimus sekä tilinauha maksetusta palkasta 29.9.2024 mennessä kunnan työllisyyskoordinaattorille. 

Takarajan ylittäneitä hakemuksia ei huomioida. 

Yhteystiedot

Tanja Tuomi
Työllisyyskoordinaattori
Tiina Salminen
Työnsuunnittelija, työllisyydenhoito

Jaa sivu eteenpäin