Toimenpidelupahakemus, naapurien kuuleminen, maalämpökaivojen poraaminen, Hiidensaarenkuja

22.11.2021 15:40

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 176/22.11.2021

 

Toimenpidelupahakemus, naapurien kuuleminen, maalämpökaivojen poraaminen, Hiidensaarenkuja

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta toimenpidelupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistönomistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Lyöttilän kylässä kiinteistö Hiidensaari 142-408-44-149.

Rakennushanke: Maalämpökaivon 170m vinoporaus 10 astetta ja maalämpökaivon 170m suoraporaus ja näiden kaivutyöt. Kaivoilla etäisyyttä toistaan 5 metriä. Asemapiirros 8.9.2021 tässä linkissä. Ote rantakaavasta tässä linkissä.

Kaava-alue: Hiidensaaren rantakaava.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 7.12.2021. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastajan sijainen Petri Miettinen, 040 487 6927.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/22.11.2021

 

Iitin kunnan verkkosivuille 22.11.2021 (laitto) – 7.12.2021 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 22.11.2021, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:
asemapiirros 8.9.2021
ote rantakaavasta