Toimenpidelupahakemus, naapurien kuuleminen, katon uusiminen, Kirkonkylä

15.07.2022 16:40

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 96/15.7.2022

Toimenpidelupahakemus, naapurien kuuleminen, katon uusiminen, Kirkonkylä

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta toimenpidelupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistön omistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Kirkonkylässä kiinteistö Vähä-Pappila 142-405-14-0.

Rakennushanke: Asuinrakennuksen tiilikaton uusiminen peltikatteeksi. Mitään rakenteita tai katon muotoa ei muuteta, vain vesikate vaihtuu. Myös väri vaihtuu tiilenpunaista mustaksi. Julkisivupiirros tässä linkissä.

Kaava-alue: Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaava. Kaavaote tässä linkissä.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 30.7.2022. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Petri Miettinen, 0400 254 450 (18.–22.7.2022) ja rakennustarkastajan sijainen, kiinteistömestari Mikael Willberg, 040 487 6927 (25.–29.7.2022).

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/15.7.2022

 

Iitin kunnan verkkosivuille 15.7.2022 (laitto) – 31.7.2021 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 16.7.2022, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:
julkisivupiirustus
ote yleiskaavasta