Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan ja hänen perheensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia toimeentulotukeen nähden ovat mm. eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja opintotukietuudet.

Toimeentulotuki jakautuu 1.1.2017 alkaen Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen ja kunnan myöntämään täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Toimeentulotukihakemus tehdään Kelaan, joka tekee hakemuksen perusteella päätös perustoimeentulotuesta. Mikäli asiakas on esittänyt hakemuksessaan täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen menoja, siirtää Kela hakemuksen niiden osalta käsiteltäväksi kuntaan, kun päätös perustoimeentulotuesta on ensin tehty.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen tulee uusi sähköinen hakemus, jonka valmistumisesta ilmoitetaan erikseen. Hakija voi myös palauttaa täytetyn ja allekirjoitetun harkinnanvaraisen toimeentulotukihakemuksen liitteineen postitse, sosiaalitoimistojen yhteydessä oleviin postilaatikoihin tai henkilökohtaisesti toimistojen aukioloaikana. Ennen täydentävän ja / tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemista pitää aina ensin selvittää mahdollisuudet saada perustoimeentulotukea.

Toimeentulotuen neuvonta, sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontapalvelu Polku 03-819 4850

Katso myös