Ville Partio
0400254450
etunimi.sukunimi@iitti.fi
Rakennustarkastaja
Tekninen toimisto
Puh. +358 40 4833 778
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Iitin kunnan kirjaamo

Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin

Neuvonta ja asiointi

Rakennusvalvonta

Kiinteistön käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet, mm. kunnan rakennusjärjestys.

Iitin kunnassa rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja rakennustarkastaja.

Vuoden 2018 alussa Iitin kunnassa otetaan käyttöön Lupapiste -palvelu, jonka kautta jatkossa haetaan rakennetun ympäristön luvat.

Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 Iitti
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset
Rakentaminen
rakentaminen / asuinrakentaminen