Sari Hatara
040 658 6119
sari.hatara@iitti.fi

palvelusihteeri, tekninen toimisto

rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

Markus Rajamäki
0400 254 450

Rakennustarkastaja

1.9.2021 alkaen rakennustarkastajaa sijaistaa:

Petri Miettinen
Kiinteistömestari

Puh. 040 487 6927

rakennustarkastajan puhelimesta on suora soitonsiirto sijaistavalle kiinteistömestarille

Tekninen toimisto
Puh. +358 40 4833 778
Maksullinen
Iitin kunnan kirjaamo

kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi

Rakennusvalvonta

Kiinteistön käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet, mm. kunnan rakennusjärjestys.

Iitin kunnassa rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja rakennustarkastaja.

Lupapiste-palvelu

Vuoden 2018 alussa Iitin kunnassa otettiin käyttöön Lupapiste -palvelu, jonka kautta jatkossa haetaan rakennetun ympäristön luvat.

Iitin kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset
Rakennettu ympäristö - Rakentaminen
Talon rakentaminen
arkistot / rakennusvalvonnan arkistot, keskinäinen toiminta / rakennusvalvonta