Markus Rajamäki
0400 254 450

Rakennustarkastaja

Tekninen toimisto
Puh. +358 40 4833 778
Maksullinen
Iitin kunnan kirjaamo

Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi

Rakennusvalvonta

Kiinteistön käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet, mm. kunnan rakennusjärjestys.

Iitin kunnassa rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja rakennustarkastaja.

Rakennustarkastajana toimii Markus Rajamäki, puh. 0400 254 450.

Vuoden 2018 alussa Iitin kunnassa otettiin käyttöön Lupapiste -palvelu, jonka kautta jatkossa haetaan rakennetun ympäristön luvat.

Iitin kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin

Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt
Rakennettu ympäristö - Rakentaminen
Talon rakentaminen
arkistot / rakennusvalvonnan arkistot, keskinäinen toiminta / rakennusvalvonta