Rakennuslupahakemus rantasaunalle

14.09.2023 13:23

Kategoria: Kuulutukset

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta rakennuslupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistön omistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Tapolan kylän kiinteistö Lepola 142-421-1-330.

Rakennushanke: Uuden rantasaunan rakentaminen.
Asemapiirros (pdf) ja julkisivupiirros (pdf).

Kaava-alue: Kymijoen-Mankalan rantayleiskaava. Kaavaote (pdf).

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 29.9.2023. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Petri Miettinen, 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/14.9.2023

 

Iitin kunnan verkkosivuille 14.9.2023 (laitto) – 29.9.2023 (poisto)