Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, saunan rakentaminen, Piilahdentie

24.11.2021 12:57

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 178/24.11.2021

 

Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, saunan rakentaminen, Piilahdentie

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta rakennuslupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistönomistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Vuolenkosken kylässä kiinteistö Koivuranta 142-422-1-43.

Rakennushanke: Rakennetaan uusi saunarakennus 28 m2 nykyisen tilalle, vanha noin 50 m2 saunarakennus puretaan pois. Saunan tulee kantovesi ja poistuvat saunakaivon kautta imeytykseen. Saunarakennuksen toimittaa Honkarakenne. Asemapiirustus 11.8.2021 tässä linkissä. Julkisivupiirustus 11.11.2021 tässä linkissä.

Kaava-alue: Kymijoen-Konniveden rantayleiskaava. Kaavaote tässä linkissä.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 8.12.2021. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastajan sijainen Petri Miettinen, 040 487 6927.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/24.11.2021

 

Iitin kunnan verkkosivuille 24.11.2021 (laitto) – 9.12.2021 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 24.11.2021, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:

asemapiirustus 11.8.2021

julkisivupiirustus 11.11.2021

ote yleiskaavasta