Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, riistan nylkyliiteri, Kylmäojantie, Vuolenkoski

30.03.2021 13:55

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 46/30.3.2021

 

Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, riistan nylkyliiteri, Kylmäojantie, Vuolenkoski

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta rakennuslupahakemuksesta:

Hakija: Pohjois-Iitin metsästysyhdistys ry

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Vuolenkosken kylässä Tyynelä kt 142-422-20-18 (Kylmäojantie 4, Huutotöyry)

Rakennushanke: Puurunkoinen riistan nylkyliiteri, 72 m2. Paikalta puretaan vanha talousrakennus. Asemapiirros 20.3.2021 tässä linkissä. Julkisivupiirustus 20.3.2021 tässä linkissä. Ote alueen peruskartasta tässä linkissä.

Kaava-alue: Ei kaavaa.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennuslautakunta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Oleellinen tieto (sijaintipaikka/kiinteistö, toimenpiteen kuvaus ja karttaote) on nähtävissä tällä verkkosivulla. Mikäli lupahakemukseen haluaa tutustua lisäksi toimistolla, niin tutustumisen ajankohdasta on sovittava etukäteen puhelimitse alla mainitun yhteyshenkilön kanssa tai palvelusihteeri Marja Karhun, puh. 040 4833 778, kanssa, koska kunnantalot ovat suljettuina koronaviruksen takia.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 14.4.2021. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Markus Rajamäki, puh. 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennuslautakunta/30.3.2021

 

Iitin kunnan verkkosivuille 30.3.2021 (laitto) - 15.4.2021 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 30.3.2021, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:

asemapiirros 20.3.2021 (pdf)

julkisivupiirustus 20.3.2021(pdf)

peruskarttaote 30.3.2021(pdf)