Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, makuuaitta, Ojakorventie, Tapola

10.11.2021 15:12

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 170/10.11.2021

Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, makuuaitta, Ojakorventie, Tapola

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta rakennuslupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistönomistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Tapolan kylässä kiinteistö 142-421-1-342.

Rakennushanke: Yksikerroksinen hirsirunkoinen lämpöeristämätön makuuaitta 17m2. Asemapiirros 7.11.2021 tässä linkissä. Julkisivupiirustus 30.9.2016 tässä linkissä.

Kaava-alue: Kymijoen-Mankalan rantayleiskaava. Yleiskaavaote 9.11.2021 tässä linkissä.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 25.11.2021. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastajan sijainen Petri Miettinen, puh. 040 487 6927.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/9.11.2021

Iitin kunnan verkkosivuille 10.11.2021 (laitto) - 26.11.2021 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 11.11.2021, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:

asemapiirros 7.11.2021

julkisivupiirustus 30.9.2016

yleiskaavaote 9.11.2021