Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, loma-asunnon rakentaminen, Lapinkulmantie, Kauramaa

08.12.2021 15:35

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 185/8.12.2021

 

Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, loma-asunnon rakentaminen, Lapinkulmantie, Kauramaa

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta rakennuslupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistönomistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Kauramaan kylässä kiinteistö 142-402-4-71.

Rakennushanke: Vanhan loma-asunnon purkaminen, uuden loma-asunnon rakentaminen ja jätevesijärjestelmä. Asemapiirros 15.11.2021 tässä linkissä. Julkisivupiirustus 5.11.2021 tässä linkissä.

Kaava-alue: Ei kaavaa.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 23.12.2021. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastajan sijainen Petri Miettinen, puh. 040 487 6927.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/8.12.2021

 

Iitin kunnan verkkosivuille 8.12.2021 (laitto) - 24.12.2021 (poisto)

Hakija kuullut tiedossa olevat naapurit itse.