Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, loma-asunnon laajennus ja julkisivujen muutos, Myllylahdentie, Tapola

05.04.2022 15:12

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 40/5.4.2022

 

Rakennuslupahakemus, naapurien kuuleminen, loma-asunnon laajennus ja julkisivujen muutos, Myllylahdentie, Tapola

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta rakennuslupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistönomistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Tapolan kylässä kiinteistö Koivulahti 142-421-2-144.

Rakennushanke: Loma-rakennuksen uudistus, laajentaminen 18 m2, julkisivumuutos, uusi tulisija ja hormi. Asemapiirustus 20.2.2022 tässä linkissä. Julkisivupiirustus 20.2.2022 tässä linkissä.

Kaava-alue: Kymijoen-Mankalan rantayleiskaava. Kaavaote tässä linkissä.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 19.4.2022. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Petri Miettinen, 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/5.4.2022

 

Iitin kunnan verkkosivuille 5.4.2022 (laitto) – 20.4.2021 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 6.4.2022, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:
asemapiirustus 20.2.2022
julkisivupiirustus varastorakennus 20.2.2022
ote yleiskaavasta