Salme Saari
0405500257
salme.saari@iitti.fi

Varhaiskasvatuksen palvelupäälikkö

Varhaiskasvatuksen varaesimies:

Tiina Kantonen 

p. 040 5418 605

tiina.kantonen@iitti.fi

Perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle tehdään perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

 

Edellytykset

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Toimintaohjeet

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan siitä lähtien, kun vanhempainrahakausi päättyy.

Hakemus kunnalliseen päivähoitoon tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon alkamista. Mikäli päivähoitotarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitotoimisto
Rautatienkatu 22 47400 Kausala
Puh. 040 5500257
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
avoinna aamupäivisin tai sopimuksen mukaan
maanantai-perjantai
08:00 - 12:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
päivähoito / perhepäivähoito (päivähoito)