Nuorten työpaja-hanke

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja on tarkoitettu 16–29-vuotiaille iittiläisille nuorille, jotka etsivät suuntaa elämälleen. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan. Jokaisella nuorella on omat yksilölliset haasteensa, joita voidaan miettiä yhdessä yksilövalmentajan kanssa.

Työvalmennus nuorten työpajalle tulee PHHYKY:ltä, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Rajoitteena toimintakeskukselle pääsemiseksi on 18 vuoden ikä, mutta nuorten työpajassa työskennellään liikkuvan pajan periaatteella, joten sen toiminta ei keskity pelkästään toimintakeskukselle. Näin yksilövalmennusta voi saada myös pajan ulkopuolella, jolloin myös alle 18-vuotiaat ovat palvelun piirissä.
Yhteistyötä tehdään laajalla otteella eri tahojen kanssa. Näitä ovat mm. etsivänuorisotyö, eri oppilaitokset, yritykset, TE-toimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä mielenterveys- ja päihdetyö.

Nuorten työpajan fyysinen toiminta on Iitin Toimintakeskuksen yhteydessä osoitteessa Torikatu 3. Pajalla on mahdollisuus tutustua esimerkiksi puu- ja käsitöihin, myös myyntityön harjoittelu onnistuu pajan myymälässä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:

Sari Vornanen
Nuorten työpajaohjaaja / yksilövalmentaja (liikkuvat pajat)

puh. 040 5749 327
sari.vornanen@iitti.fi

Rautatienkatu 20, 2 krs, 47400 Kausala