Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi nuorisoavustuksiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämillä nuorisoyhdistysten avustuksilla tuetaan paikallisten nuorisoyhdistysten toteuttamaa nuorisotyötä tai nuorisotapahtumia. Pääsääntöisesti tuetaan rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä.

Avustusmuodot

1) Toiminta-avustus
Toiminta-avustus on pääsääntöisesti rekisteröityneiden iittiläisten järjestöjen koko vuoden säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestöjen investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille tai keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.

2) Kohdeavustus
Kohdeavustuksia myönnetään Iitissä tapahtuviin hankkeisiin, tapahtumiin tai toimintoihin.

Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti iittiläisille tai Iitissä toimiville yhteisöille, jotka eivät ole saaneet toiminta-avustusta.

3) Tunnustuspalkinto
Iitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle iittiläiselle järjestölle tai henkilölle tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta päättää erikseen. Voimassa olevia tunnustuspalkintojen sääntöjä ovat Iitin kulttuuripalkinnon sääntö, vuoden nuori iittiläinen ja ansioituneiden urheilijoiden palkitsemissääntö.

Vapaa-aikatoimisto
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
08:00 - 15:00

Kansalaiset, Nuoret, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri - Vapaa-ajan palvelut
työ / nuorisotyö, etuudet / avustukset