Nuorisotyöryhmä

Nuorisotyöryhmään kuuluu nuoriso-ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän lisäksi seurakunnan nuorisotyönohjaaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, yläkoulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja. Tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita. Nuorisotyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Sen tehtävänä on koordinoida yhteystyötä eri toimijoiden välillä ja lisäksi se järjestää resurssien mukaan erilaisia tapahtumia ja tempauksia kuten esimerkiksi School`s Out -tapahtuma, nuorten itsenäisyysjuhla sekä joka kolmas vuosi Tyttöjen ilta, liikennepäivä ja musiikkitapahtuma.