MRA 93 §:n ilmoitus kaavan voimaantulosta

16.08.2018 15:01

Kategoria: Kuulutukset

Iitin kunta                                                                 Kuulutus
                                                                                81/2018                                           

16.08.2018
 

 

204/00.02.00/2018

 

MRA 93 §:n ilmoitus kaavan voimaantulosta

 

MRA 93 §:n mukainen ilmoitus seuraavien kaavojen voimaantulosta:

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2018 kokouksessaan seuraavat kaavat:

 

  •    § 10 Kausalan asemakaavan muutos, Veteraanitien VU-alue (Veteraanitien päiväkoti),
  •    § 9 Kausalan asemakaavan Anttilantien Kuusikallion alueen osittainen kumoaminen,
  •    § 8 Kausalan asemakaavan Anttilantien Kuusikallion alueen muutos,
  •    § 12 Kausalan asemakaavan 7. vaiheen, Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden osittainen kumoaminen,
  •    § 11 Kausalan asemakaavan 7. vaiheen, Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden muutos

 

Hyväksymispäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi 29.6.2018

 

 Kunnanvaltuusto on 26.6.2018 § 27 hyväksynyt

 

- Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos tilan Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 alueella

 

 

Hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 30.7.2018.

 

Kaavat (muutokset, kumoamiset) tulevat voimaan 16.8.2018

 

 

 

 

Kausala 16.8.2018

 

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus