Maisematyölupahakemus Tapolanniemessä Mankalassa, naapurien kuuleminen

12.06.2019 19:10

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus nro 88/12.6.2019, kunnan verkkosivut 12.6.2019 (laitto) - 28.6.2019 (poisto)

Maisematyölupahakemus, naapurien kuuleminen

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistön omistaja (lh 21.3.2018)

Kiinteistö:IItin kunnan Tapolan kylässä tila Rantala kt 142-421-1-308 / 1 (kartta tässä linkissä)

Toimenpide: Puiden kaataminen metsäsuunnitelman mukaisesti ja lisäksi yli-ikäisten puustoryhmien poistoa. Lupaa haetaan 31.12.2027 asti, mihin asti metsäsuunnitelma on voimassa.

Kaava-alue: Tapolanniemen ranta-asemakaava, M, M-1, RA ja VV-alue

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitet­tava os: Iitin kunta, rakennuslautakunta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto) 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä, tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 27.6.2019.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Markus Rajamäki, puh. 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennuslautakunta/12.6.2019