Maisematyölupahakemus Radansuun-Pohjanmäen alueella, naapurien kuuleminen

24.03.2020 12:41

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus  44 /24.3.2020 (laitto 24.3.2020, poisto 9.4.2020)

Maisematyölupahakemus Radansuun-Pohjanmäen alueella, naapurien kuuleminen

MRL 133 §:n ja MRA 65.2 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:

Hakija: Hankkeeseen ryhtyvä / kiinteistönomistajat

Kiinteistö: Iitin kunnan Radansuun kylässä tila Pohjanrinne kt 142-414-1-257  

Toimenpide: Järeiden havupuiden n. 150 kpl ja vähäisten lehtipuiden kaato kiinteistöltä, alueelle jätetään kaikki nuorempi puusto kasvamaan. Alueelle jätetään myös maisemapuiksi mäntyjä harvakseltaan, mitkä eivät ole vaaraksi naapurikiinteistöille. Alueen pohjoispuolella pellosta metsäksi uudistettu kuusikko (n. 25 vuotta sitten), on tarkoitus tehdä ensiharvennus metsänhoitosuositusten mukaisesti (linkitettynä tässä työmaakartta ja työmaakartan merkintöjen selitykset).

Kaava-alue: Pohjanmäki-Radansuun asemakaava (kaavaote tässä linkissä).

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennuslautakunta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Oleellinen tieto (sijaintipaikka/kiinteistö, toimenpiteen kuvaus ja työmaakartta sekä kaavaote) on nähtävissä tällä verkkosivulla. Mikäli lupahakemukseen haluaa tutustua lisäksi toimistolla, niin tutustumisen ajankohdasta on sovittava etukäteen puhelimitse alla mainitun yhteyshenkilön kanssa tai palvelusihteeri Marja Karhun, puh. 040 4833 778, kanssa, koska kunnantalot ovat suljettuina koronaviruksen takia.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 8.4.2020. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Markus Rajamäki, puh. 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennuslautakunta/24.3.2020

Linkitetyt asiakirjat:

-          työmaakartta

-          työmaakartan merkintöjen selitykset

-          ote asemakaavasta