Maisematyölupahakemus Radansuun Golf-kentän ja Torvikallion alueella, naapurien kuuleminen

30.01.2019 07:34

Kategoria: Kuulutukset

 

Kuulutus nro 11/30.1.2019, kunnan verkkosivut 30.1.2019 (laitto) - 19.2.2019 (poisto) ja Iitinseutu 4.2.2019

Maisematyölupahakemus, naapurien kuuleminen

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:

Kiinteistö: Iitin kunnan Radansuun kylässä tila Niskarinne 1:754 ja Kirkonkylässä tila Pappila 1:68 

Toimenpide: Puiden kaataminen

Kaava-alue: Pohjanmäen - Radansuun asemakaava, ET, RM/s ja VU-1 -alue

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitet­tava os: Iitin kunta, rakennuslautakunta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto) 47401 KAUSALA tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Lupahakemus (kartta ja selostus) on nähtävillä em. toimistossa ja www.iitti.fi/kuulutukset.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 18.2.2019.

Lisätietoja antaa vs. rakennustarkastaja Petri Miettinen, puh. 040 487 6927.

IITIN KUNTA/Rakennuslautakunta/30.1.2019

Kartta ja selostus tässä linkissä