Maisematyölupahakemus, naapurien kuuleminen, puiden kaataminen, Vuolenkoski

23.11.2022 13:22

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 145/23.11.2022

Maisematyölupahakemus, naapurien kuuleminen, puiden kaataminen, Vuolenkoski

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistön omistaja

Rakennuspaikka: Iitin kunnan Vuolenkosken kylän kiinteistö Vähäsaari 142-422-8-134.

Rakennushanke: Puiden kaataminen. Karttaote tässä linkissä.

Kaava-alue: Vähäsaaren rantakaava. Kaavaote tässä linkissä.

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 7.12.2022. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Petri Miettinen, 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/23.11.2022

 

Iitin kunnan verkkosivuille 23.11.2022 (laitto) – 8.12.2022 (poisto)

Tiedossa oleville naapureille kirjeitse 24.11.2022, mukana kuulutuksessa mainitut seuraavat asiakirjat:
karttaote
kaavaote