Maa-ainesten ottamislupapäätös, Säyhtee

14.10.2020 07:47

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 124/14.10.2020

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.10.2020 käsitellyt maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan hiekka- ja soramaalajien ottamiselle Iitin kunnan Säyhteen kylässä kiinteistöllä 142-417-1-488, Kaunistontien varrella Saksanmäen alueella. Päätöksen mukainen toiminta koskee 100 000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2 000 - 15 000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Päätös on kuulutusaikana 14.10 – 20.11.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Valitusoikeus päätöksestä on maa-aineslain 20 a §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Valitusaika päätöksestä päättyy 20.11.2020. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Vilma Hietala, p. 020 615 9291.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan verkkosivuilla 14.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 14.10.2020     

Rakennus- ja ympäristölautakunta