Maa-ainesten ottamislupahakemus

27.06.2019 09:20

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 100/27.6.2019

MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUS

Sakkara Ville on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista Iitin kunnan Niinimäen kylässä kiinteistöllä 142-311-3-53. Ottamisalue sijaitsee VT 12 eteläpuolella Möhkölänmäen alueella. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. 

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 27.6. – 29.7.2019 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristötalo/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Jenny Teerikangas p. 020 615 7995. 

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 29.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai asuminenjaymparisto@kouvola.fi    

Kouvolassa 27.6.2019                            

Rakennus- ja ympäristölautakunta