Taru-Tiina Kalliokuusi
0405596498
etunimi.sukunimi@iitti.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Iitin kunnan kirjaamo

kirjaamo@iitti.fi
Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi

Luvanvarainen toiminta

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan.

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä- ja metalliteollisuus, jätevesien käsittely, eläinsuojat ja turkistarhat sekä kalankasvatus.

Iitissä ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Luvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ympäristönhallinnon verkkosivuilta.


Maa-ainesasiat

Kunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa. Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen, pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on haettava maa-ainesten ottamislupa. Luvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain ilmoitettava otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle.

Lisätietoja maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus (Ympäristö.fi).


Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseen liittyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voi luvan käsittelijältä pyytää lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Lisätietoja lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (Ympäristö.fi).


Maastoliikennelaki

Autoilla ja moottoripyörillä kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan järjestämiseen edellytetään maanomistajan luvan lisäksi maastoliikennelain mukainen lupa. Luvan myöntää Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Edellytykset

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa. Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä. Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Luvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ympäristönhallinnon verkkosivuilta.

Ympäristönsuojelutarkastajan toimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
Puh. 0405596498
Maksullinen
maanantai-torstai
09:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Kansainvälistyvät yritykset, Kotimarkkinoilla toimivat yritykset, Suomeen ulkomailta tulevat yrittäjät, Suuryritykset
Ympäristö - Ympäristöilmoitukset ja luvat
ympäristönsuojelu, hallintoluvat / ympäristöluvat