Liikenneturvallisuus

Valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa pitkän ajan valtakunnalliseksi liikenneturvallisuusvisioksi on määritelty, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa mm. ihmisten käyttäytyminen ja asenteet, käytettävä kulkutapa, kulkuvälineiden rakenteellinen turvallisuus sekä liikenneympäristö.

Iitin kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä vastaa eri ikä- ja liikkujaryhmät kattavasta liikenneturvallisuustyöstä sekä kunnan liikenneturvallisuustilanteen seurannasta.

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017

Iitin liikenneturvallisuustyöryhmä ja liikennekasvatustyön suunnitelma

Liikenneympäristön parannustoimenpiteet Iitissä

Koko liikenneturvallisuussuunnitelma-aineisto

Tilastoja

Liikenneturvallisuustilanne Iitissä 2005-2016

Poliisin tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla

Pelastustoimen tilastoimat liikenneonnettomuudet

Tilastokeskuksen onnettomuustilastotietokanta (kuntatilastot)

Katso myös