Iitin kylät

Iitti on kylien kunta. Kylien aktiiviset ihmiset ja kyläyhdistykset pitävät koko Iitin virkeänä paikkana asua ja elää.

Iitissä on 19 maarekisterikylää: Haapakimola, Kauramaa, Kausala, Kimola, Kirkonkylä, Koliseva, Koskenniska, Lyöttilä, Muikkula, Niinimäki, Perheniemi, Radansuu, Saaranen, Sitikkala, Säyhtee, Sääskjärvi, Taasia, Tapola, Vuolenkoski.

Täällä pääset tutustumaan tarkemmin kyliin ja niissä tarjolla oleviin palveluihin. Kyläesittelyt on tehty kyläyhdistysten ja kunnan yhteistyönä.

Kylät olivat merkittäviä alueita jo esihistoriallisella ajalla. Keskiaikaiset maininnat Iitin kylistä alkavat jo vuodesta 1427 Kauramaasta (Sitikkalan ja Tapolan kylät), vuodesta 1443 Niinimäeltä ja Radansuusta, vuodesta 1460 Perheniemeltä, vuodesta 1472 Vuolenkoskelta ja vuodesta 1480 Sääskjärveltä, Haapakimolasta ja Kolisevalta.

Iitin vanhimmat kylät ovat Haapakimola, Kausala, Koliseva, Lyöttilä, Muikkula, Niinimäki, Radansuu, Saaroinen, Sitikkala, Sääskjärvi, Taasia, Tapola ja Vuolenkoski. 1700-luvun ja 1800-luvun alkupuolella Iittiin muodostui uusia kyliä, kuten Kymentaka, Jokue, Mankala, Kalaksue ja Kuukso. Iitin historiaan on mahdollista tutustua Iitin Kotiseutuyhdistys ry:n kautta.

Kyläasiainneuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia vuoropuhelukanavana kylien ja kunnan välillä.

Neuvottelukunnalla on asioita edistävä rooli, ja tarvittaessa se voi laatia kannanottoja kyläasioista päättäville kunnan ja valtion viranomaisille sekä yhteistyötahoille. Neuvottelukunnan pääpaino on kylien yhteisissä kysymyksissä. Käsiteltäviä asioita voivat olla mm. kylien omat ja yhteiset hankkeet, liikenne ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat, muut turvallisuusasiat, kaavoituksen ja maankäytön seuranta, asumisviihtyisyys ja ympäristöasiat, elinvoimaan liittyvät kysymykset, kylien kehittämiseen tarkoitetut rahoitusmahdollisuudet sekä hyvinvointiin ja palveluihin liittyvät asiat.

Kyläohjelma 2023-2027

Kyläasiainneuvottelukunta on laatinut Iitin kyläohjelma vuosille 2023–2027. Kyläohjelma on Iitin kylien yhteinen käsitys siitä, miten kehitetään elinvoimaisia kyliä ja asukasyhteisöjä. Kyläohjelma on työkalu, jonka avulla paikallinen kehittäminen jatkuu aktiivisena. Tavoitteena on ylläpitää kylien erinomaista elinympäristöä, josta löytyvät riittävät palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi. Iitin kyläohjelmassa huomioidaan kestävän kehityksen merkitys laajasti, niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Iitin kunnan alueella on 12 kyläyhdistystä ja siihen rinnastettavaa toimijaa, lisäksi satoja muita toimijoita. 

Kyläohjelman pääteemat 

1. Elinvoiman lisääminen ja älykäs sopeutuminen 

2. Yhteisöllisyyden edistäminen 

3. Kestävän matkailun lisääminen 

4. Viihtyisän ympäristön luominen 

 

Kyläohjelma ja toimintasäännöt luettavissa:

Iitin kyläohjelma 2023–2027 (linkki, pdf, ei saavutettava)

Kyläasiainneuvottelukunnan toimintasäännöt (linkki, pdf)

Kylien esittelyt:

Kuvat: Kyläyhdistykset, Antti Pitkämäki (Kausala, Kirkonkylä, Haapakimola ja ympyrä)
Teksti: Kyläyhdistykset, editointi Johannes Niemeläinen

JOKUE

KAUKAA

KAUSALA

KIRKONKYLÄ-RADANSUU

KYMENTAKA

LYÖTTILÄ

MAAKANSA

MANKALA

PERHENIEMI

SÄYHTEE

SÄÄSKJÄRVI

TAPOLA

VUOLENKOSKI