Kuulutus päätöksestä väliaikaisesta leirintäalueesta

29.07.2021 14:32

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 117/29.7.21

Muokattu 30.7.2021: Kuulutus todettiin tarpeettomaksi MXGP- tapahtuman siirtymisen vuodelle 2022 vuoksi. SF-Caravan Kaakkois-Häme ry on ilmoittanut 30.7.2021 ympäristönsuojeluviranomaiselle, että väliaikaiselle leirintäalueelle ei ole tarvetta 19.8.–23.8.2021 väliseksi ajaksi MXGP- tapahtuman siirtymisen vuoksi.


Asia

Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt hyväksyä Ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen väliaikaisesta leirintäalueesta MXGP- tapahtuman yhteyteen 19.8.–23.8.2021. Ilmoittaja on SF-Caravan Kaakkois-Häme ry.

Tämän päätöksen antopäivä on 29.7.2021. Kuulutuksen julkaisupäivä on 29.7.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä 29.7.2021- 13.8.2021 välisen ajan Iitin kunnan internet-sivuilla.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 13.8.2021, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja saa päätöksen tehneeltä ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntiltä p. 040 559 6498, etunimi.sukunimi@iitti.fi.


Päätös väliaikaisesta leirintäalueesta (pdf)

Valitusosoitus 29.7.2021 (pdf)