Kuulutus (MRL 200 §/MRA 94 §) kaavan hyväksymisestä, Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

23.04.2021 16:38

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus nro 62 /23.4.2021 (laitto 23.4.2021, poisto 18.5.2021)

117/10.02.03/2017

Kuulutus (MRL 200 §/MRA 94 §) kaavan hyväksymisestä, Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutos ja laajennus

Iitin kunta kuuluttaa MRL 200 §:n ja MRA 94 §:n mukaisesti kaavapäätöksestä.

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 10.11.2020 § 21 hyväksynyt
Kausalan asemakaavan Haravakylän itäosan muutoksen ja laajennuksen.

Kaavapäätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä siitä, kun kunnanvaltuuston pöytäkirja (10.11.2020) on asetettu tarkastettuna nähtäville kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi). Tarkastettu pöytäkirja on asetettu nähtäville 8.4.2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat linkitettyinä:

Pöytäkirjanote (valtuusto 10.11.2020 § 21) valitusosoituksineen.
Hyväksytty kaava: kartta määräyksineen sekä selostus.

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus

Kunnan verkkosivut/kuulutukset 23.4.2021 - valitusajan loppuun
Kunnan verkkosivut/vireillä olevat kaavat 23.4.2021 - toistaiseksi, kunnes poistetaan voimaantulon jälkeen