Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

23.12.2021 12:59

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 197/23.12.21

151/11.00/2021

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Iitin viranomaislautakunta on kokouksessaan 16.12.2021 § 24 myöntänyt Teemu Leppärannalle maa-aineslain mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen Iitin kunnan Lyöttilän kylän tilalla Taavila 142-408-9-187. Lupa on myönnetty viideksitoista vuodeksi.

Päätöspäivä on 16.12.2021. Kuulutuksen julkaisupäivä on 23.12.2021.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen on nähtävillä ja luettavissa Iitin kunnan nettisivuilla ja Iitin kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Rautatienkatu 22, Kausala. Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti, p. 040 559 6498, anniina.jantti@iitti.fi.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. Valitusaika on 30 päivää sen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Valitusaika päättyy 2.2.2022.

 

Iitissä 23.12.2021

Iitin kunta

VIRANOMAISLAUTAKUNTA