Kuulutus maa-aineslain mukaisesta päätöksestä

24.05.2023 13:23

Kategoria: Kuulutukset

190/11.02.00/2022

 Kuulutus 60/24.5.23, kunnan verkkosivuille laitto 24.5.2023 ja poisto 4.7.2023

 Kuulutus maa-aineslain mukaisesta päätöksestä

 Hakija                                 Conifer Consulting Oy, Jouko Iso-Kuortti

 Päätös                                Maa-ainesten ottamisluvan siirto    (ympäristönsuojelutarkastaja 24.5.2023 § 2)

Kiinteistö                           Töyrylä 142-417-2-488

Päätöspäivä                      24.5.2023

Kuulutuksen julkaisupäivä 25.5.2023

Päätös koskee luvanhaltijan muutosta Töyrylän maa-ainesten ottoalueella, jossa on voimassa oleva maa-aineslupa (Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 7.10.2020 § 64). Lupa on voimassa 14.10.2030 saakka.

Maa-aineslain mukaisesti Iso-Kuortti Joukon tilalle uudeksi luvan haltijaksi hyväksytään Conifer Consulting Oy.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.5.2023-3.7.2023 Iitin kunnan internetsivuilla (https://www.iitti.fi/kuulutus).

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 3.7.2023.

Lisätiedot: Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, puh 041 467 3347,  taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

Nähtävillä oleva päätös (pdf) ja valitusosoitus (pdf)