Kuulutus Iitin maankäytön kehityskuva 2040 -ehdotuksen yleisesti nähtäville laittamisesta

20.12.2018 11:26

Kategoria: Kuulutukset

Iitin kunta                                                                                Kuulutus
                                                                                               124/20.12.2018                                                     

 
                                                                                               20.12.2018
 

 

204/00.02.00/2018

 

Iitin maankäytön kehityskuva 2040 -ehdotus yleisesti nähtäville

 

Iitin maankäytön kehityskuva tuli vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 3.4.2018 § 32. Maankäytön kehityskuva ei ole oikeusvaikutteinen. Maankäytön kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön ja kehittämisen tueksi laadittava strateginen asiakirja, joka yleispiirteisenä suunnitelmana ohjaa maankäyttöä.

 

Iitin maankäytön kehityskuva 2040 -ehdotus (linkki) laitetaan yleisesti nähtäville kannanottoja varten 30 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitoriin ja kunnan verkkosivuille.

 

 

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus