Kuulutus hyväksymisestä: Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala)

17.11.2022 15:39

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanhallitus

Kuulutus 142/17.11.2022

34/10.02.03/2022

Kuulutus hyväksymisestä: Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola, Reitala)


Iitin kunta kuuluttaa MRL 200 §:n ja MRA 94 §:n mukaisesti kaavapäätöksestä.

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.11.2022 § 32 hyväksynyt Kausalan asemajaavan muutoksen keskustan alueella (hammashoitola, Reitala).

Kaavapäätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä siitä, kun kunnanvaltuuston pöytäkirja (15.11.2022) on asetettu tarkastettuna nähtäville kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi). Tarkastettu pöytäkirja on asetettu nähtäville 17.11.2022.

Nähtävillä olevat asiakirjat linkitettyinä:

Pöytäkirjanote (valtuusto 15.11.2022 § 32) valitusosoituksineen. Hyväksytty kaava: kartta määräyksineen sekä selostus

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus

Kunnan verkkosivut/kuulutukset 17.11.2022 – valitusajan loppuun

Kunnan verkkosivut/vireillä olevat kaavat 17.11.2022 – toistaiseksi, kunnes poistetaan voimaantulon jälkeen