Kuulutus 183/13.11.2019 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kunnallisvalitusasiassa

13.11.2019 10:28

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 183/12.11.2019 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 7.11.2019, päätösnumero 19/0520/2, diaarinumero 01422/18/2299 kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Iitin kunnanvaltuusto 29.5.2018 § 25

Kunnanvaltuusto on päättänyt myöntää pääomasijoituksen toteuttamista

varten 500 000 euron lisämäärärahan talousarvion 2018 investointiosan menokohtaan

irtain omaisuus osakkeet/osuudet ja kattaa määrärahan korottamalla pitkäaikaisten lainojen lisäystä samalla summalla

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valittajan vastineessaan esittämän asiakirjojen

salassapitoon liittyvän vaatimuksen.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää valittajan, Iitin kunnan ja KymiRing Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.11.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 7.11.2019, päätösnumero 19/0520/2, diaarinumero 01422/18/2299, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 13.12.2019 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS