Kuulutukset ja ilmoitukset

Kunnanvaltuusto 20.06.2017 § 27

Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon valtuustokaudella julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi, mikä on kunnan virallinen ilmoitustapa.
 

Lisäksi on eri toimielimillä oikeus harkintansa mukaan julkaista tärkeimmät ilmoitukset Iitinseudussa sekä virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset eri alojen ammattilehdissä tai muissakin lehdissä.

Kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistaan sellaiset ilmoitukset, joiden julkaisua ilmoitustaululla on edellytetty muussa lainsäädännössä.

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee vanhan kunnantalon sisäänkäynnin oikealla puolella osoitteessa Rautatienkatu 22, Kausala. Ilmoitustaulua voi lukea myös virka-ajan ulkopuolella. Pyynnöstä julkaistaan myös muiden viranomaisten kuulutukset kunnan verkkosivujen lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Katso myös