Kuntavaalit 13.6.2021

30.04.2021 08:18

Kategoria: Kuulutukset

Kuultus 66/29.4.2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Iitissä valtuuston jäsenmäärä on 27. Kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentin mukaan kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi siten, että vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Vaalilain (714/1998) 144 §:n mukaan kuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai. Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä syyskuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu elokuun 2021 loppuun. 

Ennakkoäänestys               

Ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 5.6.2021. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä                                                   ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.    

Iitin kunnassa olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat:

1) Kunnantalo, Rautatienkatu 20, 47400  Kausala, puh. 020 615 9600 

Aukioloajat:

Ke – Pe 26.5. – 28.5.2021 klo 9:00 – 18:00

La – Su 29.5. – 30.5.2021 klo 10:00 – 13:00

Ma 31.5.2021 klo 9:00 – 20:00

Ti – Pe 1.6. – 4.6.2021 klo 9:00 – 18:00

La - Su 5. – 6.6.2021 klo 10:00 - 13:00 (lauantaina ulkoäänestys)

Ma 7.6.2021 klo 09:00 - 20:00

Ti 8.6.2021 klo 09:00 - 18:00

2) Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (kirjastoauto, ei lainaustoimintaa äänestysaikana) 

Pysähdyspaikat: 

Lauantai 29.5.2021

klo 9:00 – 10:00 Kausala, Varsatie 4 (Ehtookoti), kirjastoauton pysäkki

klo 10:45 – 11:45 Huutotöyry Sale, Vuolenkoskentie 1427

klo 11:55 – 12:55 Vuolenkoski Kylänmäki, Vuolenkoskentie 1142

klo 13:40 – 14:40 Lyöttilän maamiesseurantalo, Lyöttiläntie 350

klo 14:50 – 15:50 Iitin kirkonkylä, kirkon parkki

Sunnuntai 30.5.2021                                                                                                    

klo 9:30 – 10:30 Perheniemi, Erottaja (Rantatie 1)

klo 11:15 – 12:15 Hiisiö (Kaukaa) entinen koulu, Kuninkaantie 32

klo 12:30 – 13:30 Säyhde keskusta, Säyhteentie 389, kirjastoauton pysäkki

klo 13:45 – 14:45 Mankala, entinen kyläkauppa, Ratatie 150

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. 

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Ilmoituslomakkeita saa tulostamalla kunnan kotisivuilta os. www.iitti.fi, Ajankohtaista tai tilaamalla lomakkeen numerosta 020 615 961, johon myös voi ilmoittautua äänestäjäksi. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 32, 47401 Kausala ja sihteerin puhelinnumero 040 4833 774.

Laitosäänestys

Ennakkoon äänestämisestä laitoksissa, ilmoitetaan ennakkoäänestyspaikassa.

Äänestys vaalipäivänä

Vaalipäivänä 13. kesäkuuta saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20.

     

Kunta on jaettu viiteen (5) äänestysalueeseen, joissa vaalit toimitetaan seuraavissa äänestyspaikoissa: 

Äänestysalue      Äänestyspaikka

1) Kausala 1       Kunnantalo valtuustosali, Rautatienkatu 20

2) Kausala 2       Iitin kirjasto, Kausansaarentie 3

3) Etelä-Iitti        Haapakimolan koulu, Kolisevantie 8

4) Kirkonkylä     Iitin kirkonkylän seurakuntatalo, Kuoppaniementie 7

5) Pohjois-Iitti    Vuolenkosken koulu, Vuolenkoskentie 1296                     

Äänioikeus kuntavaaleissa                     

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on 

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa. 

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia. 

Ohjeita äänestäjille

Jos olet äänioikeutettu ja oleskelet tilapäisesti ulkomailla kuntavaalien aikaan, voit äänestää kirjeitse. Kirjeäänestysmateriaali kannattaa tilata oikeusministeriön tilauspalvelusta mahdollisimman pian, että se saavuttaa sinut ajoissa. 

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.

Yleistietoa vaaleista.

  

Iitin kunta

Keskusvaalilautakunta