Iitin kuntastrategia 2021-2025 tehdään yhdessä!


Iitin uuden kuntastrategian laatiminen aloitettiin lokakuussa 2021 kunnanvaltuuston ja johtoryhmän yhteisellä aloitusseminaarilla.

Kuntastrategiatyöhön sisältyi taustatöitä, kuntastrategian kulmakivien pohdintaa, edellisen kuntastrategian arviointia sekä kuntastrategiakyselyitä ja valiokuntavalmistelua. Iitin kunnan arvoja, olemassa olon tarkoitusta, visiota, kuntastrategian painopisteitä, mittareita, seurantaa ja arviointia pohdittiin marraskuussa järjestetyssä kuntastrategiaseminaarissa.

Kuntastrategian luonnosversioon pystyi antamaan palautetta 22.12.2021-14.1.2022. Annettuja palautteita ja luonnosversiota käydään läpi interaktiivisessa keskustelutilaisuudessa 19.1.2022.

Kuntastrategian luonnosversioon pääset tutustumaan tästä (pdf).


Interaktiivinen keskustelutilaisuus 19.1. klo 17-19

Kuntastrategian luonnosversioon annettuja palautteita käydään läpi keskiviikkona 19.1. klo 17–19 järjestettävässä interaktiivisessa keskustelutilaisuudessa. Palautetta on voinut antaa 14.1.2022 asti.

Voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi keskustelutilaisuus järjestetään etäyhteydellä Teamsissä.  

Keskustelutilaisuuteen liittyminen

Tervetuloa mukaan interaktiiviseen keskustelutilaisuuteen, liittymään pääset oheisesta linkistä. Ei ennakkoilmoittautumista.

Liittyessäsi tilaisuuteen saat ilmoituksen ”kamerasi ja mikrofoonisi on mykistetty”. Suuren osallistujamäärän kohdalla samanaikaisesti päällä olevat kamerat ja mikrofoonit kuormittavat yhteyttä. Tilaisuudessa ennakkoon annettuja palautteita käydään läpi yksi kerrallaan. Läpikäytävää asiaa voi kommentoida ja esittää kysymyksiä Teamsin keskustelukentässä kirjoittaen. Keskustelukenttä on auki koko tilaisuuden ajan. Keskustelukenttään tulleet kysymykset ja kommentit nostetaan tilaisuudessa esille teemojen mukaan.

Liity tilaisuuteen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFlMzU1YWUtZmM0My00MWQ1LTg5ZDMtM2RmY2Q5MTk3ZDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3ce1e4f-1124-44ff-aba2-d59755b0dfb9%22%2c%22Oid%22%3a%2293d53f0d-91e2-4d1f-babb-4cc06a4f08cf%22%7d

Suora lähetys

Interaktiivista keskustelutilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Iitin kunnanvaltuuston YouTube-kanavalta:

https://youtu.be/zkIcyFRcE0I

Tallenne on katsottavissa 14 vuorokauden ajan.

 Kiitos kun olet mukana Iitin kunnan elinvoiman ja vetovoiman kehittämisessä!
Koristekuva.