Koronavirusepidemiaan varautuminen Iitin kunnassa

13.03.2020 15:06

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Iitin kunnan johtoryhmä on 13.3.2020 klo 12:00 pidetyssä kokouksessa antanut kuntaorganisaatiolle seuraavat ohjeet koronavirusepidemiaan varautumisesta.

Iitin kunnan ohjeet henkilöstölle ja kuntalaisille - Varautuminen epidemiaan

Iitin kunta varautuu koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan. Alueilla, joissa ei vielä ole sairastuneita, keskitytään toimenpiteisiin epidemian hidastamiseksi. Tällä hetkellä tämä tilanne on Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa, joiden alueella ei ole todettuja tartuntoja. Koronavirustilanne muuttuu kuitenkin nopeasti. Iitin kunta toimii annettujen viranomaispäätösten ja -ohjeistusten (Valtioneuvosto, STM, THL, PHHYKY) mukaisesti, ja noudatamme HUS-Ervan pandemiaryhmän ohjeistuksia.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti henkilöstön pitämiseksi terveenä Iitin kunta ohjeistaa työntekijöitä jäämään kotiin matalalla kynnyksellä, mikäli on lieviäkin flunssan oireita. Tässä vaiheessa voimassa on normaali ohjeistus, jonka mukaan omalla ilmoituksella esimiehen luvalla voi olla pois kolme (3) päivää, epidemian johdosta tämän jälkeen esimies voi jatkaa omalla ilmoituksella olevaa poissaoloa vielä kahdella (2) päivällä. Yli viiden päivän poissaoloissa oireiden edelleen jatkuessa on todennäköisesti perusteltua kääntyä terveydenhuollon puoleen. Ohjeistuksen laajentamiseen varaudutaan ja johtoryhmä antaa siitä tarvittaessa linjauksen.

Etätyöskentelyä tulee suosia siltä osin, kun työtehtävät sen sallivat. Esimiehiä ja keskeisissä työtehtävissä toimivia ohjeistetaan kuljettamaan kannettava tietokone ja puhelin mukanaan kotiin työpäivän päättyessä. Riskialueiksi aiemmin luokitelluilta alueilta maahan saapuneiden osalta suositellaan etätyöstä sopimista oman esimiehen kanssa.

THL on 12.3.2020 luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi sen jälkeen, kun WHO julisti koronaviruksen aiheuttaman infektion pandemiaksi. 12.3.2020 jälkeen ulkomailta maahan palanneiden osalta tilanne ratkaistaan tapauskohtaisesti perusperiaatteena kahden (2) viikon poissaolo työpaikalta paluun jälkeen.

Koulutukset, tapahtumat ja vierailut

Iitin kunnassa perutaan tai siirretään kaikki yli 10 hengen koulutukset ja tilaisuudet aikavälillä 13.3.-31.5.2020. Ohjetta tarkennetaan tai jatketaan tilanteen niin vaatiessa.

Poikkeuksena kuntalain mukaiset kunnan toimielimet kokoontuvat toistaiseksi normaalisti päätöksenteon turvaamiseksi.

Tartuntojen vähentämiseksi ja epidemian hidastamiseksi tulee Iitin kunnassa sisäisesti välttää kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, johon liittyy lähikontaktia. Kokouskäytännöissä tulee suosia Skype- tai muita etäyhteyksiä.

Iitin kunnan toimipisteet ei myöskään ota vastaan ryhmävierailuja. Yksittäisten vieraiden osalta vastaanottajana toimiva henkilö käyttää omaa harkintaansa ja mahdollisuuksien mukaan ehdottaa tapaamisten järjestämistä etänä. Kaikissa kunnan toimipisteissä vältetään kättelyä. Myös asiakastapaamiset pyritään ensisijaisesti järjestämään puhelimitse, mikäli henkilökohtainen tapaaminen ei ole välttämätöntä.

Iitin kunnan työntekijät eivät matkusta työtehtävissä Kymenlaakson tai Päijät-Hämeen ulkopuolella järjestettäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin 31.5.2020 asti ilman perusteltua syytä. Tilaisuuksiin ja koulutuksiin voidaan osallistua etäyhteyksin silloin, kun järjestäjä sen mahdollisuuden tarjoaa.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminta

Koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu normaalisti, ellei viranomaismääräyksistä muuta johdu.

Epidemia-alueelta (ulkomailta) palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä koulun kanssa.

Ryhmävierailuita ja vieraiden vastaanottamista ryhmissä/yksiköissä vältetään.

Ulkomaan matkat perutaan.

Retkiä ja yhteistilaisuuksia ei järjestetä aikavälillä 13.3.-31.5.2020. Olemme tietoisia siitä, että useilla paikkakunnilla mm. kevätretket on päätetty perua ennakoivasti. Tältä osin seuraamme Iitissä tilanteen kehittymistä ja ohjeistus annetaan, kun nykyistä ohjetta tai sen kestoa päivitetään.

Ylioppilaskirjoituksien toteutuminen pyritään turvaamaan ja mahdollisista erityisjärjestelyistä on annettu erillinen ohjeistus.

Koululaisia kehotetaan kuljettamaan koulukirjat mukanaan kotiin siltä varalta, että tilanteessa tapahtuu nopeita muutoksia.

Kansalaisopiston kurssit, ryhmät ja muu toiminta keskeytetään loppukevääksi.

Vapaa-aikapalvelut ja harrastetoiminta

Useat lajijärjestöt ja seurat ovat ilmoittaneet tai suunnittelevat toimintojen keskeyttämisiä. Iitin kunnan harraste- ja liikuntaryhmät perutaan tai keskeytetään aikavälillä 13.3.-31.5.2020.

Liikuntapaikat pidetään avoinna toistaiseksi, mutta ohjeistusta tältä osin tarkennetaan tarvittaessa.

Nuorisotila Nuokku pidetään avoinna toistaiseksi, mutta tilassa ei järjestetä tapahtumia tai ryhmätoimintaa 13.3.- 31.5.2020.

Kirjasto pidetään auki toistaiseksi, mutta siellä ei järjestetä mitään ryhmätoimintaa 13.3.-31.5.2020.

Kesäkahvila avataan normaalisti 1.5.2020 mutta tiloissa ei järjestetä ryhmätapahtumia 31.5.2020 asti.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Riku Rönnholm puh. 040 7353 967

Hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen puh. 040 7262 990

Sivistystoimenjohtaja Pia Harmokivi puh. 040 4833 732

Tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 4854 037

 

Valtioneuvoston tiedotteet:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi%20

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa  

Koronaviruskuva