Kesätyöseteli

Kesätyösetelillä tuetaan 15–16-vuotiaiden iittiläisten nuorten työllistymistä. Seteli taataan jokaiselle 15–16-vuotiaalle iittiläiselle, joka on täyttänyt ennen työn aloittamista 15 vuotta, eikä ole täyttänyt 17 vuotta ennen työsuhteen päättymistä.

Setelin arvo 200 euroa.

Nuori täyttää kesätyösetelin hakulomakkeen Iitin kunnan verkkosivuilla 1.3.-30.4.2023 aikana. Kesätyöseteli lähetetään nuorelle hakemuksessa antamaansa osoitteeseen toukokuun aikana.

Nuori etsii työpaikan itse. Työpaikka voi olla Iittiin rekisteröity yritys tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa työajan kertymän ollessa 30h/vko. Työsuhteesta on tehtävä kirjallinen työsopimus ja maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka (Huom.! laki nuoren henkilön palkkaamisesta). Kunta maksaa työnantajalle kesätyöllistämisestä 200 euroa työllistämistukea seteliä vastaan. Kunnan tuki voi kattaa enintään 50 % palkkakustannuksista sisältäen pakolliset sosiaalikulut.

Kesätyösetelin arvoa lunastaessa on työnantajan lähetettävä kesätyöseteli, työsopimus sekä tilinauha maksetusta palkasta 30.9.2023 mennessä osoitteeseen:
Iitin kunta, työllisyyskoordinaattori, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala tai toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: tanja.tuomi@iitti.fi.

Takarajan ylittäneitä hakemuksia ei huomioida.

Kesätyösetelin hakemuslomake:

Kesätyösetelin haku avoinna 1.3.2023 osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/E06F7275558EA8B7