Kausalan torin myyntipaikkojen vuokraus v. 2021

24.03.2021 18:16

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 44/24.3.2021 (laitto 24.3.2021 - poisto 1.6.2021)
221/02.03.00/2018

Kausalan torin myyntipaikkojen vuokraus v. 2021

Kausalan torin myyntipaikkojen paikkamaksut (sis. alv:n 24 %) ovat teknisen lautakunnan päätöksen 16.3.2021 § 39 mukaan seuraavat:

1. markkinatiistai aj. 1.6.2021 - 31.5.2022
- 70 euroa/vuosi/paikka
- 14 euroa/päivä/paikka

2. lauantaitori aj. 1.6.2021 - 31.5.2022 (ei voimassa
KymiRing-suurtapahtuma -aikoina)
- 182 euroa/vuosi/paikka
- 8,00 euroa /päivä/paikka
- myyntiauto (linja-auto tai vastaava) 27 euroa/päivä

3. muu kuin varsinainen toripäivä aj. 1.6.2021 - 31.5.2022 (ei voimassa
KymiRing-suurtapahtuma-aikoina)
- 8,00 euroa /päivä/paikka
- myyntiauto (linja-auto tai vastaava) 27 euroa/päivä

4. sähköpistokkeen vuokra aj. 1.6.2021 - 31.5.2022 (ei voimassa
KymiRing-suurtapahtuma-aikoina)
- 8,00 euroa /päivä, ellei muuta päätetty

5. kahvila-alueen vuokra kesäkausi 2021 (kausipaikka ei ole voimassa
KymiRing-suurtapahtuma-aikoina)
- 182 euroa (sis. sähkön sekä veden ja jäteveden torin liittymästä)
- käyttö pari päivää viikossa
- toiminnanharjoittajan tulee itse hankkia kustannuksellaan tarvittavat
luvat ja tarvittavat vesi- ja viemäriliitännät.

6. jäätelökioskialueen vuokra kesäkausi 2021
- 572 euroa (sis. veden ja jäteveden torin liittymästä)
- sähkö mittauksen mukaan
- toiminnanharjoittajan tulee itse hankkia kustannuksellaan tarvittavat
luvat ja tarvittavat sähkö-, vesi- ja viemäriliitännät.

7. kesäbaarin vuokra kesäkausi 2021 (Villen Mesta)
- 500 euroa/kk
- sähkö, vesi ja jätevesi kulutuksen mukaan
- vuokra-alue 150 -200 neliömetriä, ensisijaisesti paikat nro 7 - 10
jäätelökioskin vierestä + asiakastila. Toissijaisesti 4 myyntipaikkaa +
asiakastila esiintymislavan Iitintien puolella. Alueen sijoittelu tulee sovittaa
muuhun torin toimintaan (jäätelökioski, torikahvila, pysäköinti, toriaikainen
liikkuminen, huoltoajo, turvallisuus, torin puhtaanapito ja huolto, jne).
- toiminnanharjoittajan tulee itse hankkia kustannuksellaan tarvittavat luvat,
ja tarvittavat sähkö-, vesi- ja viemäriliitännät.
- kesäbaarin aukioloaikoja voidaan määrätä tarvittaessa erikseen
myöhemmin.
- toiminnan aloittamisessa on huomioitava, että v. 2020 vuosipaikan
vuokranneiden paikat vapautuvat 1.6.2021 alkaen
- toiminnanharjoittajan on ilmoitettava 14.5.2021 mennessä, vuokraako se
kesäbaarin paikan v. 2021.

8. esiintymislava (ei koske KymiRing-suurtapahtuma-aikoja)
- esiintymislavasta ei peritä erillistä vuokraa, esiintymislava on
toritapahtumien järjestäjien käytössä. Sen käyttö edellyttää kuitenkin
järjestettyä ohjelmaa.

9A. KymiRingin suurtapahtuma-ajat (yksi toimija)
- kunta voi harkintansa mukaan vuokrata koko torialueen
ulkopuoliselle toimijalle (yhdistys tai yritys) suurtapahtumien (MotoGP pe
– su ja muut suurtapahtumaviikonloput) ajaksi, päätöksen asiassa tekee
tekninen johtaja tarjousten ja neuvottelujen perusteella
- Mikäli kunta vuokraa koko torialueen ulkopuoliselle toimijalle
suurtapahtuman ajaksi, niin tällöin vuokralainen on vastuullinen toimija ja
vastaa mm. tapahtuman koordinoinnista, paikkojen hinnoittelusta ja
maksujen perimisestä, alueen siivoamisesta ja jätehuollosta sekä lupien
hankkimisesta. Tällöin vuosi- ja kausipaikat eivät ole voimassa, lukuun
ottamatta kesäkaudeksi kiinteästi asennettua jäätelökioskia ja kesäbaaria.
Koko torialuetta koskeva varausvahvistus ja maksu tulee suorittaa kunnalle
etukäteen kuusi viikkoa ennen tapahtumaa. Kadun mahdollisesta
sulkemisesta tulee anoa ja saada erillinen päätös. Samoin mahdollisesta
Kunnantalon piha-alueen käytöstä tulee anoa ja saada erillinen päätös.

9B. KymiRingin suurtapahtuma-ajat (kunta kerää toripaikkamaksut)
- Mikäli toria ei vuokrata kokonaisuudessaan yhdelle ulkopuoliselle
toimijalle, kunta perii edellä olevien kohtien 2 - 4 maksut MotoGP:n aikana
kolminkertaisina/paikka/päivä ja muina suurtapahtuma-aikoina
kaksinkertaisina/paikka/päivä. Vuosi- ja kausipaikat eivät ole voimassa,
lukuun ottamatta kesäkaudeksi kiinteästi asennettua jäätelökioskia ja
kesäbaaria.

10. Toripaikkojen maksaminen ja vuokrauksen uusiminen
- V. 2020 toripaikan vuokranneilla on oikeus vuokrata sama toripaikka
uudestaan vahvistamalla varaus 15.4.2021 mennessä (kahvila- ja
jäätelökioskipaikka) ja maksamalla toripaikka 17.5.2021 mennessä (muut
paikat). Em. päivämäärien jälkeen toripaikat ovat vapaasti vuokrattavissa.
Em. vuokrauksen uusimisen sääntö ei koske kesäbaarin aluetta, jonka
alueen osalta on selvillä vasta viimeistään 17.5.2021, ovatko ko.
vuosipaikat uusittavissa. Kahvila- ja jäätelökioskialueen sekä kesäbaarin
vuokrat laskutetaan kuukausittain alkaen toukokuusta. Muut toripaikat
maksetaan torivalvojalle tai tekniseen toimistoon (vanha kunnantalo, 2 krs,
Rautatienkatu 22, Kausala).

Huom. toiminnassa on huomioitava koronasta johtuvat mahdolliset peruutukset ja muut rajoitukset.

IITIN KUNTA/Tekninen lautakunta/22.3.2021