Ville Porkola
040 55 46 502
ville.porkola@iitti.fi

kansalaisopiston rehtori

Kansalaisopisto

Kansalaisopistot ovat avoimia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
  
Iitin kansalaisopistoa ylläpitää Iitin kunta. Opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Iitin kansalaisopisto peda.netissä

Iitin kansalaisopiston kursseille ilmoittautuminen Hellewissä.

Edellytykset

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Toimintaohjeet

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Hellewistä.

Iitin kansalaisopisto
Rautatienkatu 22 47400 Kausala
Puh. 040 55 46 502
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
kansalaisopisto@iitti.fi
maanantai, tiistai, keskiviikko
09:00 - 15:00

Kansalaiset
Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus
oppilaitokset / kansalaisopistot, aikuiskasvatus / vapaa sivistystyö