Itä-Suomen hallintooikeuden päätös 28.6.2019, oppilasasia

01.07.2019 12:38

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 103/1.7.2019

1.7.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 28.6.2019, päätösnumero 19/0318/2, diaarinumero 00875/18/2299 valitus oppilasasiassa.

Päätös, josta valitetaan   
Iitin koulutuslautakunta 13.3.2018 § 1

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.7.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Päätöksen sisältö on muilta osin salainen JulkL § 24 kohtien 25 ja 32 mukaan.

Valitusosoitus

IITIN KUNNANHALLITUS

1.7.2019