Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 7.6.2019

12.06.2019 10:38

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS VÄLIPÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 86/12.6.2019

12.6.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, antopäivä 7.6.2019, päätösnumero 19/0275/2, diaarinumero 02908/18/2299 hakemukseen täytäntöönpanon kieltämiseksi.

Päätös, josta valitetaan   
Iitin kunnanvaltuusto 11.12.2018 § 43

Iitin kunnanvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään 11.12.2018 § 43 hyväksynyt Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan lainaehtojen muutokset.

Kymenlaakson Osuiispankki on ilmoittanut Iitin kunnalle Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan lainojen takaajana, että se on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen Kymijoen kyläkuitu osuuskunnan lainojen maksuohjelmiin seuraavasti:

Lainan FI42 5750 0183 1970 79 maksuohjelma 1. 7.2018 lähtien: tasalyhennys 57 037 euroa (ennen 81 481,49 euroa). Lyhennys on laskettu 15 vuoden laina-ajalla, joten viimeinen lyhennys tulee olemaan suurempi. Lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä on 31. 12.2018 ja viimeinen takaisinmaksupäivä 30. 6.2025 (ennen 31. 12. 2028). Muut ehdot pysyvät ennallaan.

Lainan FI22 5750 0183 1736 74 maksuohjelma 1. 7. 2018: tasalyhennys 35 698,41 euroa (ennen 82 380,96 euroa). Lyhennys on laskettu 15 vuoden laina-ajalla, joten viimeinen lyhennys tulee olemaan suurempi. Lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä on 31. 12.2018 ja viimeinen takaisinmaksupäivä 30. 6.2025 (ennen 31. 12.2024). Muut ehdot pysyvät ennallaan.

Hakija on vaatinut valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja sen täytäntöönpanon kieltämistä, sekä kunta on velvoitettava korvaamaan valittaja oikeudenkäyntikulut.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää kunnanvaltuuston päätöksen 11.12.2018 § 43 täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.6.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 7.6.2019, päätösnumero 19/0275/2, diaarinumero 02908/18/2299, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 15.7.2019 saakka (sulkuaikana Iitin kunnan kirjastossa, Kausansaarentie 3, 47400 Kausala).

Valitusosoitus

IITIN KUNNANHALLITUS

12.6.2019