Itä-Suomen Hallinto-oikeuden välipäätös 7.6.2019

12.06.2019 10:31

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS VÄLIPÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 85/12.6.2019

12.6.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, antopäivä 7.6.2019, päätösnumero 19/0274/2, diaarinumero 00297/19/2299 hakemukseen täytäntöönpanon kieltämiseksi.

Päätös, josta valitetaan   
Iitin kunnanvaltuusto 11.12.2018 § 42

Iitin kunnanhallitus on päätöksellään 11.12.2018 § 42 hyväksynyt kunnan perimien takausprovisioiden muutokset siten, että Kymenlaakson Osuuspankin Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnalle myöntämien lainojen numerot 575001-83197079 ja 575001-83173674 takausprovisiot ovat kaksi (2) prosenttia.

Kunnan päätös takausprovisioiden alentamisesta on ehdollinen ja edellyttää,että muut kyseessä olevien lainojen takaajat päättävät vastaavalla tavalla alentaa takausprovision kahteen prosenttiin.

Hakija on vaatinut valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja sen täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää kunnanvaltuuston päätöksen 11.12.2018 § 42 täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.6.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 7.6.2019, päätösnumero 19/0274/2, diaarinumero 00297/19/2299, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 15.7.2019 saakka (sulkuaikana Iitin kunnan kirjastossa, Kausansaarentie 3, 47400 Kausala).

Valitusosoitus

IITIN KUNNANHALLITUS

12.6.2019