Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 9.5.2019, maa-ainesten ottamislupaa koskeva valitus

13.05.2019 10:02

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus 69/13.5.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 9.5.2019, päätösnumero 19/0101/3, diaarinumero 02667/17/5404 maa-ainesten ottamislupaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta 13.9.2017 § 86

Valittaja on tehnyt valituksen maa-ainesten ottamislupaa koskevasta päätöksestä.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Tykkimäen Sora Oy:lle luvan ottaa 280 000 kuutiometriä kalliokiviainesta Iitin kunnassa sijaitsevan tilan Niemensuo 142-411-3-61 alueelta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus hylkää valituksen

Valitusosoitus
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.5.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 9.5.2019, päätösnumero 19/0101/3, diaarinumero 02667/17/5404, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 13.6.2019 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS

13.5.2019