Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 27.12.2019, kunnallisvalitusasia

14.01.2020 13:12

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 6/14.1.2020

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 27.12.2019, päätösnumero 19/0615/2, diaarinumero 00384/19/2299 kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan:   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Iitin kunnanvaltuusto 22.1.2019 § 4

Valtuusto on päättänyt hyväksyä sopimuksen "Vt 12 Tillola-Keltti, STurakka"

-hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä

sekä siihen liittyvän kustannustenjakotaulukon, ja valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan sekä teknisen johtajan allekirjoittaman sopimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta oikeudenkäyntimaksun määräämättä jättämisestä.

Hallinto-oikeus ei tutki valitusajan päättymisen jälkeen esitettyjä valitusperusteita.

Hallinto-oikeus ei tutki kunnanhallituksen päätökseen 16. 11.2015 § 261

kohdistuvia valitusperusteita.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää Iitin kunnanhallituksen vaatimuksen, jonka mukaan

valitukseen liitetyt asiaan liittymättömät asiakirjat on poistettava oikeudenkäyntiasiakirjoista.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen tutkituilta osin.

Hallinto-oikeus hylkää Suhosen ja Iitin kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimukset

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.1.2020 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 27.12.2019, päätösnumero 19/0615/2, diaarinumero 00384/19/2299, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 20.2.2020 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS