Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.9.2019

25.09.2019 10:47

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 146/25.9.2019

25.9.2019 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 20.9.2019, päätösnumero 19/0429/2, diaarinumero 01519/18/2299 kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Iitin kunnanvaltuusto 26.6.2018 § 28

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään päättänyt hyväksyä Kymentaan koulukiinteistön myynnin. Valittaja on tehnyt kunnallisvalituksen päätöksen kumoamiseksi, valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 28. 9. 2018 antamallaan välipäätöksellä nro 18/0244/4 hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan vaatimuksen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 20.9.2019

Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta oikeudenkäyntimaksun määräämättä jättämisestä.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevine vaatimuksineen.

Hallinto-oikeus hylkää myös Iitin kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.9.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 20.9.2019, päätösnumero 19/0429/2, diaarinumero 01519/18/2299, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 28.10.2019 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS