Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä

16.09.2021 15:41

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 136/16.9.2021

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 14.9.2021, päätösnumero H751/2021, diaarinumero 21093/03.04.04.04.10/2021 kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan
Iitin kunnanhallitus 17.5.2021 § 107

Iitin kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt poikkeamishakemuksen tutkimatta ja päättänyt, että yleiskaavan muutosta ei käynnistetä. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus poistaa kunnanhallituksen päätökseen liitetyn valitusosoituksen siltä osin kuin valitusosoitus koskee kunnanhallituksen päätöstä olla käynnistämättä yleiskaavan muutosta. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta vaan siirtää sen kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.9.2021 (KuntaL 410/2015 142 §).

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 14.9.2021, päätösnumero H751/2021, diaarinumero 21093/03.04.04.04.10/2021, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä tekninen toimisto, osoitteessa Rautatienkatu 22, 47400 KAUSALA, 18.10.2021 saakka.

16.9.2021

IITIN KUNNANHALLITUS

Valitusosoitus