Iitin kyläkoordinaattori -hanke

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, kehittäminen

Ohjelman alatoimenpide: 7.4. Maaseudun palvelut

Leader-ryhmä: Pohjois-Kymen Kasvu ry

Hankkeen toteutusalue: Iitti

Toteutusaika: 1.1.2017-30.6.2020

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio: 189990 e

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on rohkaista kyliä toteuttamaan kehittämisideoitaan ja -tarpeitaan mm. hankkeiden avulla, saada aikaan uusia toimintatapoja sekä luoda uusia yhteistyöverkostoja. Tavoitteena on myös parantaa viestintää ja tiedottamista kylien tapahtumista ja kylistä löytyvistä palveluista. Lisäksi pyritään lisäämään yhteistyötä eri sidosryhmien mm. Iitin kunnan kanssa.

Hankkeen teemoina ovat mm. osaamisen, tiedottamisen, innovoinnin ja yhteistyön lisääntymiseen tähtäävät toimenpiteet kuten koulutus ja tiedonvälitys. Konkreettisesti koulutus voidaan suunnata esim. tiedottamiseen liittyvään atk-osaamiseen kuten Facebook, sähköposti, WhatsApp ja Twitter.

 

Lisätietoja:

Viktoria Lunkka

Kyläkoordinaattori

Puh. 0405443056

viktoria.lunkka(at)iitti.fi

FB: https://www.facebook.com/iitinkylakoordinaattori/

Instagram: @kylakoordinaattori